WebKazna
+7(929)5293333

U5077777
E5777777

ICQ: 585-585

Jabber:
webkazna@sj.ms
webkazna_1@xmpp.jp

Jabber:
webkazna@richim.org

Moscow, 10 Vozdvizhenka str.

Bank Wire Transfer, Наличные, WesternUnion, MoneyGram, Альфа-Банк

Bank Wire в PM .......................................... 1% комисии

Bank Wire в BTC-code ................................ 1% комисии

Bank Wire в WMZ ....................................... 1.5% комисии

Bank Wire Cash ........................................... 2% комисии


BTC-code в Bank Wire ................................ от 3%

BTC в PM .................................................... 2% комисии

BTC в WMZ ................................................ от 3%

BTC-code в Cash ......................................... от 5%


PM в Bank Wire .......................................... от 3%

PM в BTC ................................................... 2% комисии

PM в WMZ ................................................. от 3%

PM в Cash .................................................. 5% комисии


WMZ в Bank Wire ...................................... 1.5% комисии

WMZ в BTC ................................................ 1% комисии

WMZ в PM ................................................. 1% комисии

WMZ в Cash ................................................ 2.5% комисии

Main office: Moscow, 10 Vozdvizhenka str.
We're open 24 hours a day, 7 days a week.


© 2010 webkazna.com. All rights reserved.